Doordenkertjes 2017-06-13T09:28:24+02:00

Kanker kreeg me niet op de knieën, maar bracht me met beide voeten weer stevig op de grond.

Michael Douglas (nadat hij tongkanker overwon)

We kunnen niet leven in een wereld die niet de onze is en geïnterpreteerd wordt door anderen.
Een door anderen geïnterpreteerde wereld is geen thuis.
En een deel van die verschrikking bestaat erin ons eigen luisteren terug actief te maken, onze eigen stem te gebruiken en ons eigen licht te zien.

Hildegard von Bingen

Er is vaak een heuse storm nodig in het leven van de gemiddelde mens vooraleer die beseft hoeveel zorgen hij zich al gemaakt heeft over wat rukwinden.

Bruce Barton

Stress wordt veroorzaakt doordat je hier bent maar daar wilt zijn. Anders gezegd, doordat je in het heden bent maar in de toekomst wilt zijn. Het is een gespletenheid die je innerlijk verscheurt.
Eckhart Tolle

Snelheid is onbelangrijk indien je de verkeerde richting uit gaat.
Mahatma Gandhi

Dit is wat er gebeurt tussen een meester en een discipel: een meester geeft je niks. Een meester kan je niets geven omdat er niets te geven valt. Een meester vormt alleen maar een prikkel, een uitdaging om je te laten zien wat er al altijd in je verborgen lag. Van zodra je het ontdekt, is de meester niet meer nodig.

Osho,

‘Van zodra iemands brein is uitgerekt door een nieuw idee, keert het nooit meer terug naar zijn oorspronkelijke afmetingen.’
Albert Einstein