Besmettingen 2017-06-05T21:33:42+00:00

       

Besmettingen en  epidemieën

Er zijn vele besmettingen en  epidemieën die moeilijk te bestrijden zijn. Echter met de juiste digitale signatuur of rife frequentie kan jij op een volkomen veilige en natuurlijke wijze je lichaam genezen en ondersteunen.

Zeker voor mensen die veel reizen kan het nuttig zijn je bewust te zijn van het feit dat de warmere landen, rijker zijn aan bacteriën en voor behoorlijk wat problemen kunnen zorgen.

Hieronder alvast een kleine greep uit de digik remedies die ik al heb. Ik heb er meer dus vind je niet wat je zoekt , stuur me dan een email dan bekijk ik wat ik reeds gemaakt heb.  Worstel jij ook met een bepaald ziekte patroon laat je dan zeker uitmeten bij mij (gebeurt vanop afstand) en beschrijf goed je problemen zodat ik zelf de nodige research kan doen naar de rife mogelijkheden toe.      

Een flesje digIK kost 40€ voor 100 ml + portkost 5€ BE en 8€ NL                

Lees meer over de uitmeting &n DIGIK

Enterovirus EV-71 (Hand-, voet- en mondziekte)

Enterovirus EV-71 heeft hoge koorts, uitslag en in veel gevallen blaren in mond, op de handen en op de voeten. Over het algemeen kent de ziekte een mild verloop, maar in enkele gevallen kan het longontsteking of neurologische aandoeningen veroorzaken. De ziekte treft vooral jonge kinderen.

Waar?
Infecties met het enterovirus EV-71 komen wereldwijd voor.

Hoe?
De infectie wordt verspreid door contact met geïnfecteerde blaren en ontlasting en neemt toe onder slechte hygiënische en overvolle omstandigheden.

Wat te doen?
Vermijd lichamelijk contact met een besmet persoon te voorkomen en was je handen (vooral na het verschonen van een luier of na toiletbezoek), door desinfectie van besmette oppervlakken met bleek (20ml /liter water) en door besmette kleding goed te wassen.  De virussen zijn resistent tegen veel desinfecterende middelen, dus is het raadzaam om een middel met chloor te nemen. Het virus is op zijn hoogtepunt in juni en juli, wanneer de temperatuur hoog is.

http://www.travelclinic.com/1945/enterovirus-hand-voet-mondziekte.htm

bestel entero digIK

Shigella / Dysenterie

Veroorzaakt regelmatig voedselinfecties onder vakantiegangers in ontwikkelingslanden. Het is zeer besmettelijk en kan gemakkelijk van mens op mens overgedragen worden. De Shigella bacterie zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken.   Door contact met deze voorwerpen kan de bacterie op de handen en daarna in de mond terechtkomen. Via de handen kan de bacterie ook op eetgerei en op eten terechtkomen.

Klachten kunnen zijn diarree, koorts en darmkrampen, vaak gevolgd door eeb waterdunne diarre. Na enkele dagen wordt de diarree slijmerig en kan er bloed bij zitten. Meestal beginnen de klachten 1 tot 3 dagen na besmetting. Na 4 dagen verdwijnen de symptomen vaak, maar in ernstige gevallen kunnen de klachten 10 tot 14 dagen aanhouden.

Bij besmetting met Shigella gelden de volgende adviezen:

 • Rust en voldoende drinken is meestal het enige dat helpt. Na de besmetting kan je zonder klachten te hebben nog maandenlang drager zijn van Shigella.
 • Raadpleeg een arts als er uitdrogingsverschijnselen zijn. Dit geldt zeker voor jonge kinderen tot 5 jaar, zwangere vrouwen, zieken en bejaarden.

Voedingsadvies

Om besmetting met Shigella te voorkomen, is het belangrijk de volgende regels na te leven:

 • Was je handen regelmatig onder stromend water met zeep. Zeker na toiletgebruik, voordat je eten bereidt en voor je aan tafel gaat.
 • Verhit je eten goed.

Let extra goed op in het buitenland (tropische landen). Drink daar geen ongekookt water, verse vruchtensappen en eet geen ongeschild of ongewassen fruit, rauwe groente en voedsel zoals niet goed doorbakken hamburgers, ijsblokjes en rauwe schaaldieren.

bestel shigella digik

Herpes Zoster (Zona of gordelroos genoemd)

Zoster’ is Grieks voor ‘gordel’. De naam verwijst naar de lokalisatie van de zona die als een band, een gordel, aan één enkele lichaamshelft voorkomt. ‘Roos’ verwijst dan weer naar een schilferige aandoening van de (hoofd)huid. De huidletsels bij zona bestaan uit blaasjes die een korstje krijgen, dat later spontaan afvalt.

Het virus verantwoordelijk voor zona, het herpes zoster-virus, heeft een bijzondere eigenschap. Alleen mensen die als kind varicella of waterpokken gekregen hebben, kunnen een zona ontwikkelen. Het slapende virus kan op volwassen leeftijd wakker worden en zich opnieuw beginnen vermenigvuldigen.

Symptomen

In een eerste fase is er  jeuk en een branderig gevoel op een bepaalde huidzone. De huid wordt er lichtjes rood en opgezwollen. Dit virus nestelt zich rond de zenuwbanen die de huid gevoelig maken. Zona is dus erg pijnlijk. De pijn kan al beginnen voor de uitslag verschijnt en houdt aan met het opduiken van de voor zona typische blaasjes.   In de tweede fase (na enkele uren of enkele dagen) kunnen er blaasjes ontstaan gevuld met jeukend vocht. Na een tweetal weken drogen de blaasjes uit en vormen ze korstjes. Zona komt steeds voor langs één kant van het lichaam. De meest frequente plaatsen zijn de borst, de romp of het gezicht. De huid kan heel erg pijnlijk aanvoelen en de pijn kan zelfs nog maanden na de huiduitslag aanhouden, vooral wanneer gordelroos in het aangezicht werd vastgesteld. Wees heel voorzichtig met zona in het aangezicht. Gordelroos in het aangezicht kan de ogen infecteren, waardoor het gezichtsveld kan beschadigd worden. Mensen met een verminderde weerstand hebben een groter risico dat andere lichaamsorganen besmet kunnen geraken.

Behandeling van gordelroos

Dit virus wordt  bestreden met antivirale geneesmiddelen, aangevuld met pijnstillers en ontstekingsremmers. Vooral bij oudere mensen is het aangewezen om – bij een vermoeden van zona – heel snel bij de arts langs te gaan, . Postherpetische neuralgie gaat men behandelen met antidepressiva of anti-eleptica.

Behandeling van gordelroos aan het oog of oor

Gordelroos aan het oog zeer goed verzorgen zodat je oog niet aangetast wordt.  Een mogelijk geïnfecteerd oog wordt in de meeste gevallen behandeld met oogdruppels of oogzalf.
Gordelroos aan of rond het oor,  ga snel langs bij de huisarts. Er bestaat immers een risico op aangezichtsverlamming door aantasting van de zevende hersenzenuw, die verantwoordelijk is voor de aansturing van de aangezichtsspieren. Ook het evenwichtsorgaan kan schade oplopen. Deze symptomen moet men heel snel bestrijden. De behandeling bestaat uit antivirale geneesmiddelen en prednison.

bestel zona digik

Polio (Poliomyelitis/ kinderverlamming)

Is een acute ontsteking van het grijze ruggenmerg, waarbij vooral de motorische cellen (die de bewegingen sturen) worden aangedaan. Het virus nestelt zich echter ook elders in het zenuwstelsel zoals in de hersenvliezen en hersenstam. Het virus kan dus symptomen geven van:
a) een virale infectie zoals griep,
b) meningitis (hersenvliesontsteking),
c) verlammingen.

Het poliovirus behoort tot de entero-virussen (in het maag/darmkanaal voorkomend) van de Picorna-groep.

Waar? wereldwijd en komt normaal niet veel meer voor

bestel polio digik

Malaria

Malaria is een ernstige , soms dodelijke, infectieziekte veroorzaakt door malariaparasieten (Plasmodium)  na een muggenbeet. De malariaparasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever, daarna in de rode bloedcellen. De klachten die iemand met malaria heeft, zijn vaak griepachtige verschijnselen met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, buikpijn en een algeheel gevoel van moeheid.

Vijf soorten Plasmodium kunnen de mens infecteren: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. knowlesi en P. malariae.
Malariapreventie is in hoofdzaak gericht tegen de P. falciparum malaria.

Waar?  In een groot aantal tropische en subtropische gebieden oa Turkije, Afrika, ten zuiden van de Sahara, in Zuid-Amerika (vooral in het Amazonegebied) en in Zuid-Oost Azië.De muggen steken hoofdzakelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.

Malaria symptomen

Vanaf een week tot een paar maanden na besmetting door een mug krijg je hoge koorts, koude rillingen, last van zweten, hoofdpijn, spierpijn en soms van misselijkheid en overgeven. Malariasymptomen lijken op een beginnende griep, maar zijn ernstiger. Als je malaria hebt ben je echt goed ziek; je kunt nauwelijks zitten en bent tot niets in staat. Als de ziekte niet wordt behandeld, kun je de zogenaamde hersenmalaria en andere complicaties krijgen, waar je aan kunt overlijden.

Het is zo dat in de malaria risicogebieden elke muggesteek een potentieel risico tot ontwikkeling van malaria inhoudt. Daarom moet
men ook steeds de nodige maatregelen treffen:

 • aangepaste kledij    muggennet      muggenrepellent     strikt de preventieve medicatie innemen die door de arts werd voorgeschreven
bestel malaria digik

Hondsdolheid (rabiës)

Dit is een ernstige ontsteking van de hersenen door het rabiësvirus. Het rabiësvirus is een rhabdovirus. Hondsdolheid of rabiës is voor de mens een 100 % dodelijke hersenontsteking die wordt opgelopen door een beet maar ook door krabben, likken of contact met een wonde van een hondsdol dier. Er bestaat geen behandeling.

Zodra er symptomen zijn, is rabiës bij mensen en dieren altijd dodelijk . Binnen de 48 uur na infectie, dus voor het verschijnen van de eerste ziektetekens, moet een behandeling wordt ingezet. De incubatietijd is afhankelijk van de aard en de plaats van de beet, de diersoort die de beet heeft toegebracht en de hoeveelheid virus, maar bedraagt gemiddeld 20-60 dagen (met een spreiding van 5 dagen tot een jaar of langer).

Symptomen

Wees alert als een dier agressief en onrustig is, of als een dier dat normaal in het wild leeft zoals een vos abnormaal tam is.

Er is na de besmetting een incubatietijd waarvan de lengte vooral afhangt van de plaats waar men gebeten wordt: hoe verder van de hersenen , hoe langer de incubatietijd. Beten in het gezicht hebben de kortste incubatietijd. In deze tijd reist het virus via de zenuwbanen omhoog naar het centraal zenuwstelsel.

De symptomen kunnen nogal wisselen, meestal begint het met aspecifieke symptomen: lichte koorts, algehele malaise, hoofdpijn en verminderde eetlust, zere keel en misselijkheid komen veel voor, gevolgd door prikkelbaarheid, verhoogde spierspanning en overgevoeligheid voor fel licht en harde geluiden.

De belangrijkste diagnostische symptomen zijn echter abnormale gevoelens in het gebeten lichaamsdeel. Een gevoel van pijn, koude, jeuk of tintelen treedt bij 80% van de patiënten op. Langzaam treedt er een verhoogde prikkelbaarheid op, soms met spierkrampen. Het zien van water en pogen te drinken kan krampen uitlokken van de slikspieren en de ademhalingsspieren die zo onaangenaam zijn dat de patiënt angst krijgt voor water (een oude Engelse naam voor rabiës is hydrophobia, watervrees). Soms overlijdt de patiënt al tijdens zo’n krampaanval. Menselijke slachtoffers zijn in theorie besmettelijk (als ze anderen zouden bijten) maar besmetting van artsen of verplegend personeel komt eigenlijk in de praktijk niet voor.

Hierna ontstaan verlammingsverschijnselen en uiteindelijk coma en overlijden. In Europa vormen vossen het voornaamste reservoir van rabiës. In veel Europese landen zijn gevallen van rabiës bij vleermuizen vastgesteld.

Wat moet men doen om besmetting te voorkomen?

Rabiës kan zorgen voor de  “furieuze” vorm:  razernij  (hondsdolheid), maar kan ook de “paralytische” vorm, waarbij het aangetaste dier er slap en verlamd uitziet komt voor. Het strelen van makke dieren in het wild (o.a. apen in tempels, vossen) is daarom absoluut af te raden. In de ontwikkelingslanden wordt de ziekte bij de mens meestal door (zwerf)honden overgebracht, maar ook door katten, apen en vleermuizen. Overdracht via vele andere warmbloedige diersoorten is ook mogelijk. Men moet dus vermijden om (tamme) wilde dieren, straatdieren en zelfs andere niet vertrouwde huisdieren te strelen. Ook dode dieren mag men niet aanraken. Kinderen moeten in dit verband extra in het oog worden gehouden.
bestel rabies digik

Hepatitis

En betekent ontsteking van de lever. Vaak is een virus de oorzaak van hepatitis, deze noemt de virale hepatitis.  De bekendste zijn het hepatitis A-, B-, C-, D- en E-virus.

Hepatitis A

 • oorzaak  hepatitis A-virus, overgedragen door voedsel en drinkwater dat besmet is met het virus. Geneest vanzelf

Hepatitis B

 • oorzaak hepatitis B-virus, overgedragen via bloed-bloedcontact en via onveilige seks
 • geneest meestal vanzelf maar kan ook chronisch worden en een ernstige leverontsteking veroorzaken

Hepatitis C

 • oorzaak hepatitis C-virus, overgedragen via bloed-bloedcontact
 • is een ernstige leverontsteking die in de meeste gevallen chronisch wordt maar kan meestal genezen worden met “medicijn

Hepatitis D 

 • oorzaak hepatitis D-virus, overgedragen via bloed-bloedcontact en via onveilige seks. Besmetting met het hepatitis D-virus kan alleen als iemand op dat moment ook het hepatitis B-virus bij zich draagt
 • veroorzaakt een acute hepatitis, die over kan gaan in een chronische vorm

Hepatitis E 

 • oorzaak hepatitis E-virus: klachten lijken op die van hepatitis A
 • kan chronisch worden. Dit komt vaak alleen voor bij mensen met een sterk verminderde weerstand, bijvoorbeeld na transplantatie, chemokuur, en bij chronisch zieken
bestel hepatitis digik

Schistosomiasis (bilharzia)

Is een ziekte die je kunt oplopen in zoet water. Je kunt geïnfecteerd worden met bilharzia door minuscule wormpjes (cercariae) die zich door je huid boren als je zwemt of pootjebaadt in meren of rivieren. De wormpjes vermenigvuldigen zich en nestelen zich uiteindelijk vaak in de blaas of in de darmen.

De meeste kans om bilharzia op te lopen heb je in rivieren en meren binnen een straal van 200 meter van menselijke bewoning. In snel stromend water heb je minder kans om schistosomiasis op te lopen, hoewel er gevallen bekend zijn van besmetting tijdens avontuurlijke riviertochten in Afrika. De wormpjes in Afrika doen er ongeveer tien minuten over om door je huid heen te boren, die in Azië ongeveer vijf minuten.

Soms krijg je wat jeuk of huiduitslag rond de plek waar een wormpje is binnengekomen. Dit gebeurt een paar uur of een paar dagen nadat je geïnfecteerd bent met bilharzia. Vaak merk je verder niets van bilharzia, maar soms kun je twee tot 12 weken nadat je geïnfecteerd bent last krijgen van koorts, gewichtsverlies, buikpijn, bloed in de urine, algehele slapte, hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn, diarree, misselijkheid, en hoesten. Deze verschijnselen van bilharzia worden wel het Katayama syndroom genoemd.

Op de lange termijn kan bilharzia schade veroorzaken in de lever, de blaas, de darmen en de nieren, en soms in het ruggemerg of de hersenen.

bestel schistosomiasis digik